„PODWÓRKA WOLONTARIUSZY” – INFO O PROJEKCIE

Projekt ma na celu poszerzenie świadomości, kompetencji oraz umiejętności wolontariuszy poprzez aktywizację i integrację mieszkańców 3 łódzkich podwórek: 2 z obszarów objętych rewitalizacją oraz 1 na osiedlu Retkinia. Stanowi on integralną część programu festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE. Zakłada stworzenie wspólnej przestrzeni do zabawy, poznania się, otwarcia się na nowe kultury i dziedziny sztuki, tolerancji, jak również rozbudzenie chęci działania, wprowadzania zmian, a także budowania pozytywnego wizerunku siebie oraz całej społeczności wśród mieszkańców podwórek objętych projektem. Dla wolontariuszy będzie to doskonała okazja do wzbogacenia wiedzy na temat programu rewitalizacyjnego miasta Łodzi, poznania mieszkańców z obszaru zagrożonego wykluczeniem społecznym oraz nabycia nowych doświadczeń wolontariackich.

ETAPY PROJEKTU:

  1. Szkolenia wolontariuszy oraz spotkania z Latarnikami (osobami powołanymi przez Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi do sprawowania pieczy w zakresie resocjalizacji i aktywizacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym) w celu nawiązania kontaktów z mieszkańcami podwórek, organizacji spotkań oraz warsztatów mających na celu zaangażowanie lokatorów w działania projektowe i festiwalowe. Szkolenia oraz warsztaty będą się odbywały w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
  2. Wspólne zorganizowanie przez wolontariuszy oraz mieszkańców wieczorów artystyczno-kulturalnych „Folkowe Podwórka”, podczas których odbędą się występy artystyczne pochodzących z różnych krajów uczestników festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, zabawy integracyjne, degustacje potraw przygotowanych przez podwórkowe gospodynie oraz zaproszonych gości.

Projekt „PODWÓRKA WOLONTARIUSZY” adresowany jest do wolontariuszy zrzeszonych w Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO oraz w Łódzkim Młodzieżowym Centrum Wolontariatu, a także do mieszkańców 3 łódzkich podwórek (rodzin z małymi dziećmi, osób w wieku 14-26 oraz 50+) – ok. 200 osób. Wezmą w nim ponadto udział uczestnicy festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE oraz zainteresowani mieszkańcy miasta Łodzi.