ULICZNE FOLKOWE INSPIRACJE

Folkowe podwórka – wieczorne spotkania uczestników festiwalu z mieszkańcami łódzkich podwórek, „ studni” w wybranych miejscach obszaru rewitalizacyjnego miasta Łodzi. Na podwórka zapraszać będzie kapela utworzona na potrzeby tego projektu przy Zespole Pieśni i Tańca POLTEX, który działa w Pałacu Młodzieży w Łodzi. Repertuar występów i zabawy z mieszkańcami nawiązywać będzie do utworów kapeli podwórkowych. Na zaaranżowanych specjalnie scenach, przygotowanych wspólnie z mieszkańcami podwórek odbędzie się wieczorny koncert z udziałem rodzimych i zagranicznych zespołów festiwalowych.

Festiwalowy korowód ulicą Piotrkowską – radosny i pełen pozytywnej energii przemarsz ulica Piotrkowską oraz prezentacje muzyczno-taneczne. Działanie to wzbogacone będzie animacją adresowaną do mieszkańców Łodzi i województwa, co przyczyni się do przybliżenia odbiorcom bogatych i barwnych form dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i wielu różnych narodów – tańca, śpiewu, gry na tradycyjnych instrumentach, tradycyjnych strojów i zwyczajów ludowych. Korowód poprowadzi orkiestra dęta.

„Foto-folk-ramka” – wykonywanie okolicznościowych fotografii w przestrzeniach festiwalowych dla przez uczestników i publiczność festiwalową. Specjalnie przygotowana okolicznościowa ramka będzie obsługiwana przez wolontariuszy. Fotografie będą przesyłane odbiorcom na wskazany adres.

„Folk-instalacja” – tworzenie przez młodzież i publiczność festiwalową konstrukcji tematycznie związanej z ideą festiwalu. Instalacja opierać się będzie na konstrukcji metalowej wypełnionej tkaniną, sznurkiem i innymi materiałami, które wspólnie będą tworzyć identyfikację festiwalu oraz przesłanie ideowe festiwalu, wykreowane podczas działań z odbiorcami.