CZAS I MIEJSCE

VIII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE 2018 odbywać się będzie w Załęczu Wielkim w dniach 23.06-26.06.2018 oraz w Łodzi w dniach 27.06-30.06.2018 r.

Program festiwalu tematycznie w 2018 roku nawiąże do kultury i tradycji Ziemi Wieluńskiej oraz bogatych tradycji wielokulturowych stolicy regionu – Miasta Łodzi. Realizowany będzie w dwóch blokach tematycznych: „Łódzkie promuje folk” i „Łódź kreuje folk”.

ŁÓDZKIE PROMUJE FOLK – pod takim hasłem odbywać się będzie pierwsza część festiwalu, który będzie gościć na Ziemi Wieluńskiej. Uczestnicy festiwalu przez 4 dni będą poznawać dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe przebywając w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Do odwiedzenia festiwalu i aktywnego w nim udziału zostaną zaproszeni również mieszkańcy okolicznych wsi Ziemi Wieluńskiej i Wielunia.

ŁÓDŹ KREUJE FOLK – 4 FOLKOWE INSPIRACJE W MIEŚCIE CZTERECH KULTUR - taneczno-muzyczne, uliczne, międzykulturowe, modowe – różnorodne działania artystyczno-edukacyjne z udziałem mieszkańców miasta i jego gości na ulicy Piotrkowskiej, na Retkinii przy Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, w łódzkiej MANUFAKTURZE, na rewitalizowanych podwórkach i w wybranych muzeach.