FOLKLOR NA BURSZTYNOWYM SZLAKU

„Wśród dawnych Rzymian, Celtów i Słowian” – jarmark dawnych rzemiosł, obyczajów, pokazy rycerskich walk, słowiańska wioska, wyścig rydwanów, pokazy ognia, wypiekanie chleba, lepienie garnków i naczyń, warsztaty biżuterii. Do realizacji tego zadania zostaną zaproszone grupy rekonstrukcyjno-eventowe.

Nadwarciańska wyprawa bursztynowym szlakiem – wycieczki rowerowe, autokarowe, kajakowe – z przewodnikami, które mają na celu poznanie dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego Ziemi Wieluńskiej, związanej z historią bursztynowego szlaku.

Gra terenowa „W poszukiwaniu bursztynu” – tematyczna gra obudowana w legendę
o zaczarowanym bursztynie, która będzie wiodła trasami Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Podczas gry uczestnicy zmierzą się z zadaniami w formach artytyczno-poznawczych, związanymi z historycznym szlakiem, przygotowanymi przez polską młodzież dla zagranicznych uczestników festiwalu.

Koncert muzyki dawnej – do załęczańskiego amfiteatru będą zaproszone zespoły muzyki i pieśni celtyckiej, celtycko-irlandzkiej, słowiańska część repertuaru koncertu będzie przygotowana przez uczestników festiwalu, którzy posiadają bogaty repertuar tańców i pieśni, nawiązujących do starych obrzędów.

Świętojańska Noc w Nadwarciańskim Grodzie – w Noc Kupały, Noc Świętojańską wszyscy uczestnicy festiwalu oraz zaproszeni mieszkańcy Załęcza Małego i Pątnowa będą uczestniczyć w specjalnie przygotowanym spektaklu nad Wartą. Polskie, ukraińskie, białoruskie i rosyjskie zespoły taneczne i wokalne przygotują inscenizację, która nawiązywać będzie do obrzędów i tradycji Nocy Świętojańskiej.

„Zagroda twórczości” – warsztaty choreograficzne, wokalne, dziennikarskie, fotograficzne – warsztaty ze wszystkich dziedzin folkowych inspiracji przeprowadzone przez specjalistów dla uczestników festiwalu, pogłębiające umiejętności twórcze młodych ludzi, tematycznie oparte na wybranych elementach tradycji kulturowo-ludowych folklorystycznego regionu wieluńsko-sieradzkiego. Każda grupa warsztatowa przygotuje prezentację twórczą, którą przedstawi uczestnikom festiwalu,

Koncert „Folkowa wędrówka po Bursztynowym Szlaku”” – koncert folkloru i współczesnych inspiracji kulturą i tradycjami w amfiteatrze Nadwarciańskiego Grodu prezentujący zespoły taneczne, muzyczne, wokalne z różnych krajów. W koncercie wykorzystane będę specjalne efekty świetlne, pokazy multimedialne oraz prezentacje teatru ognia. Tematycznie koncert nawiąże do podróż po Bursztynowym Szlaku. Do udziału w koncercie zaproszeni będą mieszkańcy okolicznych wsi, których przywiozą specjalne „folkowe autobusy”.

„Ogniobranie – nadwarciańskie przesłanie pokoju na świecie” – spotkanie młodych ludzi z wielu krajów świata przy wspólnym ognisku, podczas którego odbędzie się spektakl teatralny z obrzędem nawiązującym do idei pokoju, tolerancji i otwartości na inne kultury. Spektakl będzie przygotowany przez zaproszoną profesjonalną trupę teatralną oraz uczestników festiwalu – przedstawicieli różnych narodów.

Załęczańska Folkowa Przygoda – realizacja videoclipu przez grupy uczestników festiwalu, w oparciu o własny scenariusz oraz układ choreograficzny, utwór muzyczny, piosenkę prezentowana na scenach podczas festiwalu. Kadry planu filmowego video będą musiały nawiązywać do dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Realizacja filmów odbędzie się przy pomocy fachowców zatrudnionych do projektu. Najlepsze clipy zostaną nagrodzone w konkursie „Złota Łódka 2018 – video” oraz zaprezentowane szerokiej publiczności koncertu galowego w Łodzi.