IDEA FESTIWALU

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE odbywa się w Łodzi od 2011 roku. Organizatorami festiwalu są Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.

Ideą festiwalu jest zainspirowanie młodych ludzi do współczesnej twórczości w różnych dziedzinach artystycznych, w oparciu o tradycje kulturowe narodów i grup etnicznych. Ważnym elementem programowym jest promowanie wśród młodych ludzi Łodzi wielokulturowej i kulturowo różnorodnego regionu łódzkiego oraz różnych kultur na świecie. Folkowe Inspiracje są nowatorskim wydarzeniem edukacyjno-kulturalnym z uwagi na stosowane formy, różnorodne miejsca wydarzeń oraz międzynarodowe projekty młodzieżowe realizowane podczas festiwalu.

FOLKOWE INSPIRACJE to nie jest zwykły festiwal folklorystyczny. Jest to festiwal posiadający swój charakter i niepowtarzalny klimat stworzony przez energię młodych ludzi. To festiwal, który tworzy młodzież zafascynowana kulturą i tradycjami narodów oraz grup etnicznych na świecie.

Na FOLKOWYCH INSPIRACJACH jest miejsce na tradycyjny taniec ludowy i pieśń ludową, ale również na piosenkę i taniec współczesny – inspirowany kulturą ludową. Na festiwalu jest miejsce na takie prezentacje jak: instalacje designerów, eksperymenty rękodzielnicze, międzykulturowe formy taneczne w wykonaniu międzynarodowych grup młodych artystów, muzykę łączącą tradycje i nowoczesne brzmienia oraz tradycyjne pieśni w nowej aranżacji. Festiwal wyróżniają innowacyjne działania edukacyjne wokół tematów międzykulturowych oraz dziedzictwa narodowego. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowana jest „Folkowa ścieżka edukacyjna”, opracowana w oparciu o nowatorskie metody pracy: flash mob, questy, gry terenowe, gry miejskie oraz aktywne działania w łódzkich muzeach.

Bardzo ważnym działaniem festiwalowym jest promowanie tradycji folklorystycznych i kulturowych regionu łódzkiego poprzez organizowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w różnych miejscach dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego. Zadania realizowane były w skansenie w Nagawkach, na ziemi łęczyckiej oraz na ziemi łowickiej w skansenie w Maurzycach. Każdego roku uczestnicy festiwalu wraz z mieszkańcami Łodzi odkrywają bogatą historię Miasta Czterech Kultur.

Na różnorodny program festiwalu przez 7 lat złożyły się: koncerty, uliczne taneczne show, spektakle teatrów ulicznych, projekty muzyczne, konkurs: taneczny, wokalny, wokalno-muzyczny, fotograficzny i designu – ZŁOTA ŁÓDKA, działania warsztatowe i edukacyjne, pokazy mody, wystawy prac konkursowych, działania uliczne z udziałem publiczności oraz folkowe pikniki.

W ósmej edycji festiwalu weźmie udział około 400 młodych artystów z 15 krajów świata i różnych regionów Polski oraz ponad 4 000 odbiorców – mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego.