FOLKOWA WĘDRÓWKA PO BURSZTYNOWYM SZLAKU

Koncertem o tym tytule zakończył się bogaty w atrakcje trzeci dzień festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE w Załęczu Wielkim. Temat przewodni Bursztynowego Szlaku towarzyszył uczestnikom przez niemal wszystkie działania i wydarzenia, jakie miały miejsce w pięknej scenerii nad malowniczą rzeką Wartą. Nie bez powodu oczywiście, bo właśnie przez Ziemię Wieluńską przebiegał historyczny Szlak Bursztynowy – starożytny szlak handlowy, którym kupcy rzymscy w pierwszych wiekach n.e. podążali nad Bałtyk po „złoto północy”. Do tych podróży odnosił się właśnie wieczorny koncert w amfiteatrze „Nadwarciańskiego Grodu”, na który zaproszeni zostali mieszkańcy Ziemi Wieluńskiej.